arhaičan


arhaičan
arhàičan prid. <odr. -čnī>
DEFINICIJA
koji više nije u upotrebi; starinski, staromodan, zastario
ETIMOLOGIJA
grč. arkhaïkós: zastario ≃ arkhaȋos: star; arkhaízein: oponašati jezik starih pisaca

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • arhaizirati — arhaizírati (što) dv. <prez. arhaìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. arhaìzīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA dati/davati arhaičan oblik, (u)činiti što starijim nego što odgovara činjeničnom stanju ETIMOLOGIJA vidi arhaičan …   Hrvatski jezični portal

  • arhaično — arhàično pril. DEFINICIJA na arhaičan način; staromodno, zastarjelo ETIMOLOGIJA vidi arhaičan …   Hrvatski jezični portal

  • arhaističan — arhaìstičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA v. arhaičan ETIMOLOGIJA vidi arhaičan …   Hrvatski jezični portal

  • arhaizírati — (što) dv. 〈prez. arhaìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. arhaìzīrān, gl. im. ānje〉 dati/davati arhaičan oblik, (u)činiti što starijim nego što odgovara činjeničnom stanju …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • moderan — mȍdēran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji je u modi, u skladu s modom [moderan šešir], opr. arhaičan, starinski 2. koji je u duhu ovoga vremena; današnji, nov, suvremen SINTAGMA moderna arhitektura naziv za arhitektonski smjer prve pol.… …   Hrvatski jezični portal

  • arhaizam — arhaìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA 1. lingv. riječ, oblik riječi ili veza riječi koja se osjeća kao starija ili koja odiše starinom; zastarjelica 2. ono što nije više u upotrebi 3. povođenje za zastarjelim oblicima kulture, običajima… …   Hrvatski jezični portal

  • arhaički — arhàičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na arhaik ETIMOLOGIJA vidi arhaičan …   Hrvatski jezični portal

  • arhaik — arhàik m DEFINICIJA geol. najstarije doba u geološkom razvoju Zemlje, najstarije poznate stijene i prvi tragovi života stari oko 3,5 milijardi godina; arheozoik, azoik, arhajsko doba ETIMOLOGIJA vidi arhaičan …   Hrvatski jezični portal

  • arhajski — àrhajskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na arhaik 2. pren. koji je iz davnih vremena; pradavan, početni, starinski, zastario SINTAGMA arhajska umjetnost pov. umj. najstarija stilska faza umjetnosti u određenoj sredini (u grčkoj umjetnost od 8 …   Hrvatski jezični portal

  • zastario — zàstario prid. DEFINICIJA koji je izašao iz uporabe, koji nije više moderan [zastario auto; zastarjela riječ; zastarjelo odijelo]; arhaičan, staromodan ETIMOLOGIJA vidi zastara …   Hrvatski jezični portal