arhaističan


arhaističan
arhaìstičan prid. <odr. -čnī>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi arhaičan

Hrvatski jezični portal. 2014.