arhaički


arhaički
arhàičkī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na arhaik
ETIMOLOGIJA
vidi arhaičan

Hrvatski jezični portal. 2014.