asimilacijski


asimilacijski
asimilácījskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na asimilaciju
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.