adipocit


adipocit
adipòcīt m <G adipocíta>
DEFINICIJA
biol. masna stanica
ETIMOLOGIJA
vidi adipoza

Hrvatski jezični portal. 2014.