adipozan


adipozan
ȁdipōzan prid. <odr. -znī>
DEFINICIJA
koji boluje od adipoze; gojazan, pretil
ETIMOLOGIJA
vidi adipoza

Hrvatski jezični portal. 2014.