košutovina


košutovina
kòšutovina ž
DEFINICIJA
bot. pasji zub, v. pasji
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • kòšutovina — ž bot. pasji zub, {{c=1}}usp. {{ref}}pasji ∆{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȁsjī — pȁsj|ī prid. 1. {{001f}}koji pripada psima, koji se odnosi na pse [∼a kućica]; pseći 2. {{001f}}dodatak za pojačavanje uz neke pejor. riječi [lažljivac ∼i; varalica ∼a; ∼a žega, opr. ∼a zima] ∆ {{001f}}∼a loćika bot. biljka (Thelygonum) iz… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pasji — pȁsjī prid. DEFINICIJA 1. koji pripada psima, koji se odnosi na pse [pasja kućica]; pseći 2. dodatak za pojačavanje uz neke pejor. riječi [lažljivac pasji; varalica pasja; pasja žega, opr. pasja zima] SINTAGMA pasja loćika bot. biljka… …   Hrvatski jezični portal