kna


kna
knȃ ž <G knȇ>
DEFINICIJA
reg., v. kana
ETIMOLOGIJA
tur. kına

Hrvatski jezični portal. 2014.