plivačica


plivačica
plivàčica ž
DEFINICIJA
1. v. plivač
2. ptica koja ima tijelo razvijeno za plivanje; plovuša
ETIMOLOGIJA
vidi plivati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • plivàčica — ž 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}plivač{{/ref}} 2. {{001f}}zool. ptica koja ima tijelo razvijeno za plivanje; plovuša …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Трнский Иван — (Ivan Trnski) хорватский писатель, род. в 1819 г., в 1837г. выступил в Данице многообещающим поэтом. Кроме переводов стихотворений Шиллера, помещенных в том же журнале, он издал в 1842 г. сборник стихотворений и во II вып. Kolo напечатал поэму… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • gȕska — gȕsk|a ž 〈G mn g‹sākā/ ī〉 1. {{001f}}zool. ptica plivačica (Anser) [domaća/pitoma ∼a; divlja ∼a] 2. {{001f}}razg. pejor. glupa ženska osoba; glupača 3. {{001f}}posuda za mokrenje za bolesnike koji ne mogu ustati iz kreveta ⃞ {{001f}}debeloj ∼i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • plìvāč — m (plivàčica ž) 〈G pliváča〉 1. {{001f}}onaj koji pliva, koji zna plivati 2. {{001f}}žarg. onaj koji se slabo snalazi u čemu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • plôvan — plôv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}(∅, za što) kojim se može ploviti, koji je pristupačan, uređen za plovidbu brodova [∼na rijeka] 2. {{001f}}〈odr. vnī〉 koji je u vezi s plovljenjem [∼na kožica opna koja služi za plivanje (kod vodozemaca i ptica …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Bjedov — Bjèdov, Đurđa (1947) DEFINICIJA hrv. plivačica, na Olimpijadi u Ciudad Mexicu 1968. zlatna medalja za 100 m prsno i srebrna medalja za 200 m prsno …   Hrvatski jezični portal

  • plovan — plȏvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. (Ø, za što) kojim se može ploviti, koji je pristupačan, uređen za plovidbu brodova [plovna rijeka] 2. <odr. vnī> koji je u vezi s plovljenjem [plovna kožica opna koja služi za plivanje (kod… …   Hrvatski jezični portal

  • guska — gȕska ž <G mn gȕsākā/ ī> DEFINICIJA 1. zool. ptica plivačica (Anser) [domaća/pitoma guska; divlja guska] 2. razg. pejor. glupa ženska osoba; glupača 3. posuda za mokrenje za bolesnike koji ne mogu ustati iz kreveta FRAZEOLOGIJA debeloj… …   Hrvatski jezični portal