platonski


platonski
plàtōnskī prid.
DEFINICIJA
1. koji se odnosi na Platona i platonizam
2. koji se zasniva na čisto duhovnom zanosu, bez primjesa čulnosti [platonska ljubav]
3. koji ne teži za praktičnom primjenom; apstraktan
ETIMOLOGIJA
vidi Platon

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • plàtōnski — pril. 1. {{001f}}na platonski način 2. {{001f}}idealno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • platonski — plàtōnski pril. DEFINICIJA 1. na platonski način 2. idealno ETIMOLOGIJA vidi Platon …   Hrvatski jezični portal

  • platónski — a o prid. (ọ̑) platoničen: platonska ljubezen / to je bil samo platonski poziv za prenehanje spora platónsko prisl.: platonsko ljubiti …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • plàtōnskī — plàtōnsk|ī prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na Platona i platonizam, {{c=1}}usp. {{ref}}platonizam{{/ref}} 2. {{001f}}koji se zasniva na čisto duhovnom zanosu, bez primjesa čulnosti [∼a ljubav] 3. {{001f}}koji ne teži za praktičnom primjenom;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • platoński — platońskiscy «będący dziełem Platona, zgodny z nauką Platona, właściwy jego filozofii; związany z platonizmem» Dialogi platońskie. Filozofia platońska. Platońska nauka o ideach …   Słownik języka polskiego

  • plátonski — a o prid. (ȃ) tak kot pri Platonu: platonska filozofija / platonska država …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • platóničen — čna o prid. (ọ) 1. tak kot pri Platonu; platonski: platonična teorija ∙ platonična ljubezen ljubezen brez želje po čutnih, telesnih odnosih 2. ki zadošča predpisom ali zahtevam ne glede na resnično stanje; formalen: platonični protesti; to je… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika