platno


platno
plátno sr <G mn -tnā>
DEFINICIJA
1. glatka lanena, pamučna itd. tkanina koja nastaje prepletanjem niti
2. lik. posebno pripremljen komad platna na kojem se slika, ob. uljenim bojama
3. meton. slika na platnu [Leonardovo platno]
SINTAGMA
platno za iskakanje vatrogasni rekvizit;
projekcijsko platno ekran za projekciju filma;
ulje na platnu slikarska tehnika, slikanje uljenim bojama na platnu
ETIMOLOGIJA
prasl. *poltьno (rus. polotnó, polj. płótno) ← ie. *polto-: tkanina (skr. pat.a-, srvnjem. valte: rubac)

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • plátno — a s (á) 1. močna lanena tkanina: beliti, tkati platno; kupiti platno za srajce; bila je bleda kot platno / gumirano, povoščeno platno; knjigoveško, šotorsko platno / bombažno, konopljeno platno 2. navadno manjši kos take tkanine za umetniško… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • plátno — plátn|o sr 〈G mn tnā〉 1. {{001f}}glatka lanena, pamučna itd. tkanina koja nastaje prepletanjem niti 2. {{001f}}lik. posebno pripremljen komad platna na kojem se slika, ob. uljenim bojama 3. {{001f}}meton. slika na platnu [Leonardovo ∼o] ∆… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • platnosis — platnõsis, ė adj., smob. (2) K, J, Skr; R84 žr. plačianosis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Music of the Republic of Macedonia — Part of a series on Macedonians …   Wikipedia

  • rentoalirati — rentoalírati dv. <prez. rentoàlīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA kod konzerviranja slika, ponovno napeti/napinjati na platno ETIMOLOGIJA fr. rentoiler ≃ re + entoiler: napeti platno ≃ toile: platno …   Hrvatski jezični portal

  • klejíti — ím tudi kléjiti im nedov. (ȋ í; ẹ̑) premazovati s klejem: klejiti deske ♦ papir. klejiti papir obdelovati papir, papirno snov s klejnimi sredstvi; tekst. klejiti nit, platno prepajati nit, platno s klejem klejèn êna o tudi kléjen a o: klejeni… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ЭКРАН КИНОПРОЕКЦИОННЫЙ — [КИНОЭКРАН] плоская или изогнутая поверхность, на которую проецируются кинофильмы или диапозитивы (Болгарский язык; Български) киноекран (Чешский язык; Čeština) promítací plátno (Немецкий язык; Deutsch) Bildwand (Венгерский язык; Magyar)… …   Строительный словарь

  • pòvoj — m 1. {{001f}}tanko platno ili gaza za povijanje rane ili bolesnog dijela tijela; zavoj 2. {{001f}}platno kojim se povijaju mala djeca ⃞ {{001f}}biti, nalaziti se u ∼u (u ∼ima) biti u prvim počecima razvitka; od ∼a od ranog djetinjstva; izaći iz… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tašìzam — m 〈G zma〉 lik. 1. {{001f}}poentilistička slikarska tehnika kojoj je osnovni element izraza boja u obliku mrlje nanesene na platno 2. {{001f}}poč. 1950 ih smjer u modernom slikarstvu Europe; boja se nanosi na platno izravno iz tube kapanjem,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tkȁti — (što) nesvrš. 〈prez. tkȃm/tkêm rij., imp. tkȃj, impf. tkȃh, pril. sad. tkȁjūći/tkȗći rij., gl. im. tkánje〉 1. {{001f}}izrađivati platno ili tkaninu na razboju (ukrštanjem i sabijanjem niti) [»Dugo u noć, u zimsku gluhu noć/Moja mati bijelo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.