bdjeti


bdjeti
bdjȅti nesvrš. <prez. bdȋm/bdȉjēm, pril. sad. bdȇći/bdȉjūći, prid. rad. bdȉo/bdjȅla ž, gl. im. bdjénje/bdȉjēnje>
DEFINICIJA
1. (Ø) biti budan, ne spavati, provoditi besanu noć
2. (nad kim, nad čim) voditi brigu o kome ili o čemu [bdjeti nad sudbinom zemlje]
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. bъděti (rus. bdet', češ. bdíti) ← ie. *bhudh- (lit. budėti, skr. budhyate: budi se)

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • ćúviti — (∅) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. vēći, gl. im. vljēnje〉 razg. 1. {{001f}}ne moći zaspati, biti dugo u noć budan, bdjeti; ćućoriti 2. {{001f}}(komu, nad kim) bdjeti nad kim, nametljivo iskazivati svoju prisutnost i brigu ili kontrolu čijeg… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • badriti — bàdriti nesvrš. <prez. īm, pril. sad. rēći, gl. im. rēnje> DEFINICIJA biti budan, bdjeti [ne znam ako badriš ili spavaš] ETIMOLOGIJA v. bdjeti …   Hrvatski jezični portal

  • bdjenje — bdjénje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. bdjeti 2. nespavanje, budnost 3. kat. a. dan odnosno noć uoči neke svetkovine b. meton. uobičajena vjernička aktivnost toga dana/noći: bdjenje i pritom čitanje ulomaka iz Svetog pisma, psalama i… …   Hrvatski jezični portal

  • ćuviti — ćúviti (Ø) nesvrš. <prez. īm, pril. sad. vēći, gl. im. vljēnje> DEFINICIJA razg. 1. ne moći zaspati, biti dugo u noć budan, bdjeti; ćućoriti 2. (komu, nad kim) bdjeti nad kim, nametljivo iskazivati svoju prisutnost i brigu ili kontrolu… …   Hrvatski jezični portal

  • bdjénje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}bdjeti{{/ref}} 2. {{001f}}nespavanje, budnost 3. {{001f}}kat. a. {{001f}}dan odnosno noć uoči neke svetkovine b. {{001f}}meton. uobičajena vjernička aktivnost toga dana/noći: bdjenje i pritom čitanje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • snabdjeti — snàbdjeti svrš. <prez. snȁbdijēm, pril. pr. ēvši, prid. trp. snabdjèven> DEFINICIJA opskrbiti, v. ETIMOLOGIJA prasl. i stsl. sъnabъděti (rus. snabdít , češ. snábděti: opažati) ≃ s (a) + na + v. bdjeti …   Hrvatski jezični portal

  • probdjeti — pròbdjeti (što) svrš. <prez. pròbdīm/prȍbdijēm, pril. pr. ēvši, prid. trp. probdjèven> DEFINICIJA 1. provesti noć bez sna, budan 2. provesti noć bdijući uz umrloga ETIMOLOGIJA pro 4 + v. bdjeti …   Hrvatski jezični portal

  • razbadriti — razbàdriti se svrš. <prez. ràzbadrīm se, pril. pr. īvši se, prid. rad. razbàdrio se> DEFINICIJA reg. razbuditi (se), v. ETIMOLOGIJA raz + *bъdriti v. buditi, bdjeti …   Hrvatski jezični portal

  • noćobdija — noćòbdija m <N mn e> DEFINICIJA 1. osoba koja kasno liježe, koja je budna noću 2. pov. osoba koja noću pazi na javni red i mir u gradovima ETIMOLOGIJA v. noć + v. bdjeti …   Hrvatski jezični portal

  • vigilantan — vigilàntan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA knjiš. rij. koji je budan; pažljiv, oprezan ETIMOLOGIJA lat. vigilans ← vigilare: bdjeti, stražariti …   Hrvatski jezični portal