aeroban


aeroban
ȁerōban prid. <odr. -bnī>
DEFINICIJA
biol. koji živi ili se pojavljuje samo u prisutnosti kisika [aerobna bakterija], opr. anaeroban
SINTAGMA
aerobna sposobnost fiziol. maksimalna mogućnost rada organizma uz kisik; sposobnost podnošenja napora, bez povećane potrošnje kisika i pojačanog primitka;
aerobni kapacitet fiziol. ukupna količina energije kojom raspolaže organizam za čije je korištenje potreban kisik
ETIMOLOGIJA
vidi aerobi

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • anaeroban — ànaeroban prid. <odr. bnī> DEFINICIJA koji se odvija bez prisutnosti kisika SINTAGMA anaerobna sposobnost maksimalna mogućnost rada organizma bez prisutnosti kisika; odlučujući faktor za maksimalnu brzinu pokreta i eksplozivnu snagu (jer… …   Hrvatski jezični portal

  • AER- — {{upper}}AER {{/upper}}, {{upper}}AERO {{/upper}} kao prvi dio riječi znači da se cjelina riječi odnosi na zrak ili atmosferu, odnosno na kretanje, plovidbu zrakom; zrako , plino [aeroban; aeronautika] ✧ {{001f}}lat. ← grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • AERO- — {{upper}}AER {{/upper}}, {{upper}}AERO {{/upper}} kao prvi dio riječi znači da se cjelina riječi odnosi na zrak ili atmosferu, odnosno na kretanje, plovidbu zrakom; zrako , plino [aeroban; aeronautika] ✧ {{001f}}lat. ← grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • aer- — aero DEFINICIJA kao prvi dio riječi znači da se cjelina riječi odnosi na zrak ili atmosferu, odnosno na kretanje, plovidbu zrakom [aeroban; aeronautika]; plino , zrako ETIMOLOGIJA lat. aer: zrak ← grč. aḗr …   Hrvatski jezični portal