aerobat


aerobat
aeròbāt m <G aerobáta>
DEFINICIJA
1. a. akrobat na užetu (u cirkusu i sl.) b. kaskader u scenama u kojima se mora letjeti kroz zrak
2. pren. iron. onaj koji je spretan preko svake mjere, onaj koji se služi nedopuštenim sredstvima; lisac, liska, (verbalni) ekvilibrist
ETIMOLOGIJA
aero- + v. {{(akro)bat>> ← grč. baínein: ići

Hrvatski jezični portal. 2014.