premda


premda
prȅmda vezn.
DEFINICIJA
vezuje dopusnu rečenicu s glavnom i izriče dopuštanje (često u korelaciji s riječima: ali, ipak, opet)
ETIMOLOGIJA
vidi prem

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • akoprem — ȁkoprem vezn. DEFINICIJA arh. premda, ako ETIMOLOGIJA v. ako + v. premda …   Hrvatski jezični portal

  • Tàntalov — prid. koji pripada Tantalu ∆ {{001f}}∼e muke pren. najteže patnje koje mogu snaći čovjeka; situacija u kojoj nije moguće zadovoljiti neke potrebe ili želje premda se čine lako ostvarljivima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȁkoprem — vezn. arh. premda, ako …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • da — da1 vezn. 1. {{001f}}a. {{001f}}(namjerni) [došao je ∼ mi sve ispriča] b. {{001f}}(uzročni) što, zato što, jer [nije dobro ∼ se toliko ljutiš] c. {{001f}}(izrični) [rekla mu je ∼ više ne želi ništa čuti] d. {{001f}}(vremenski) kako, otkako, što… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hȍmagijālan — hȍmagijāl|an prid. 〈odr. lnī〉 koji je nastao u odanosti, koji je odan, smjeran; podanički [premda ∼na, ova knjiga pisana je u širokom duhu sveopćeg napretka] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • maksíma — (mȁksima) ž sažeto iskazana misao izriče neku opću tvrdnju ili načelo koje uglavnom svi prihvaćaju, premda nema neposrednu sigurnost poput aksioma [npr.: Mens sana in corpore sano u zdravom tijelu zdrav duh]; sentenca, mudra izreka ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȁda — vezn. iako, premda, i pored toga što [∼ je mlad, dosta je zreo; ∼ plače, nitko joj ne prilazi] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mrȁmōrkom — pril., ob. {{001f}}u: ⃞ {{001f}}∼ šutjeti, umuknuti ∼ hladno, ukočeno šutjeti, ne davati riječi od sebe, u potpunosti ušutjeti (kad se očekuje da se mora nešto reći ili da se je potrebno izjasniti), šutjeti kao zaliven [Heine je hrabriji od… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȅm — prȅm1 vezn. arh., {{c=1}}v. {{ref}}premda{{/ref}} prȅm2 pril. arh. reg. doista, zaista, upravo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ı̏ako — vezn. u dopusnom značenju, koji izriče nešto drugačije od onoga što se očekuje [∼ je star, dobro trči]; premda, makar, ako i (jest, nije); akoprem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika