aerometar


aerometar
ȁerometar m <G -tra, N mn -tri>
DEFINICIJA
fiz. uređaj za mjerenje gustoće i težine plinova
ETIMOLOGIJA
aero- + -metar

Hrvatski jezični portal. 2014.