postament


postament
postàment (postàmenat) m <G mn -nātā>
DEFINICIJA
podnožje kipa ili stupa; postolje
ETIMOLOGIJA
njem. Postament ← lat. postamentum

Hrvatski jezični portal. 2014.