Prilep


Prilep
Prìlep m
DEFINICIJA
naselje u Makedoniji, 66.000 stan.

Hrvatski jezični portal. 2014.