CD


CD
CD1 (izg. cȇ dȇ, sȋ dȋ prema engl.) m <G -a, N mn -i>
DEFINICIJA
inform. okrugla plastična pločica s metalnim slojevima na koje se pohranjuju podaci (zvuk, slika, program, itd.) u digitalnom obliku; kompaktni disk
ETIMOLOGIJA
engl. Compact Disc: kompaktni disk

Hrvatski jezični portal. 2014.