šajbica


šajbica
šȃjbica ž
DEFINICIJA
dem. od šajba (3)
ETIMOLOGIJA
vidi šajba

Hrvatski jezični portal. 2014.