zastario


zastario
zàstario prid.
DEFINICIJA
koji je izašao iz uporabe, koji nije više moderan [zastario auto; zastarjela riječ; zastarjelo odijelo]; arhaičan, staromodan
ETIMOLOGIJA
vidi zastara

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • out — (izg. àut) pril. DEFINICIJA koji je izvan, zastario, nije više moderan ili aktualan [biti out biti zastario, nemoderan, izići iz mode]; vani, opr. in ETIMOLOGIJA engl.: izvan, vani …   Hrvatski jezični portal

  • arhaičan — arhàičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji više nije u upotrebi; starinski, staromodan, zastario ETIMOLOGIJA grč. arkhaïkós: zastario ≃ arkhaȋos: star; arkhaízein: oponašati jezik starih pisaca …   Hrvatski jezični portal

  • bráda — brád|a ž 1. {{001f}}anat. dio donje vilice ispod usta [staklena/meka ∼a osjetljiva brada i vilica, takva koja ne može izdržati jak udarac (u boksu)] 2. {{001f}}a. {{001f}}dlake koje rastu na licu odrasla čovjeka b. {{001f}}dlake puštene da rastu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dı̏luvijālan — dı̏luvijāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}geol. koji pripada diluviju, koji je kao u diluviju [∼na kiša] 2. {{001f}}razg. koji kao da potječe iz davnih vremena [∼ni način razmišljanja]; zastario, preživljen 3. {{001f}}koji plavi; poplavni,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȍnzervatīvan — prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji teži očuvanju starog sustava vrijednosti i društvenog poretka; koji se protivi novitetima i modernitetu 2. {{001f}}a. {{001f}}razg. koji je staromodan, tradicionalan b. {{001f}}pejor. koji je zastario, zaostao za… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȍdēran — mȍdēr|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji je u modi, u skladu s modom [∼an šešir], opr. zastario, starinski 2. {{001f}}koji je u duhu ovoga vremena; suvremen, današnji, nov ∆ {{001f}}∼na arhitektura naziv za arhitektonski smjer prve pol. 20. st …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • naftalínac — m 〈G nca, N mn nci, G naftàlīnācā〉 podr. onaj koji je preživio sa svojim idejama, nazorima itd., kao da je izvađen iz naftalina; zastario …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • naftàlīn — m 〈G naftalína〉 kem. aromatski ugljikovodik koji tvori tanke lisičaste kristale bijele boje i karakterističnog jakog mirisa; široka primjena u kemijskoj industriji, u kućanstvu za zaštitu od moljaca ⃞ {{001f}}(biti) iz ∼a (biti) zastario,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅmodēran — prid. 〈odr. rnī〉 koji nije suvremen; starinski, zastario …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • osuvremèniti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. osuvrèmenīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. osùvremenjen〉 činiti suvremenim, prilagoditi duhu vremena, učiniti da ne bude više zastario; modernizirati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika