brukati


brukati
brȕkati nesvrš. <prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. (koga) sramotiti koga
2. (se) sramotiti se
ETIMOLOGIJA
prasl. *brukati (rus. brukát: ' uprljati, polj. brukać)

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • kompromitírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. kompromìtīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. kompromìtīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(u)činiti da tko izgubi dobru reputaciju; (o)sramotiti koga, (o)brukati 2. {{001f}}(se) (i)zgubiti dobar …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • reziliti — rezíliti nesvrš. <prez. rèzīlīm, pril. sad. lēći, gl. im. lēnje> DEFINICIJA reg. nanositi kome sramotu, izvrgavati koga javnoj osudi; sramotiti, blamirati, brukati ETIMOLOGIJA vidi rezil …   Hrvatski jezični portal

  • obrukati — òbrukati (koga, što, se) svrš. <prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. òbrukān> DEFINICIJA reg. osramotiti ETIMOLOGIJA o (b) + v. brukati …   Hrvatski jezični portal

  • kompromitirati — kompromitírati (koga, što, se) dv. <prez. kompromìtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. kompromìtīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (u)činiti da tko izgubi dobru reputaciju; (o)sramotiti koga, (o)brukati 2. (se) (i)zgubiti… …   Hrvatski jezični portal

  • bruka — brȕka ž <D L brȕci/ i, G mn brȗkā> DEFINICIJA javna sramota, blamaža pred ljudima, sramota o kojoj se priča, sramota pred svijetom [bruka i sramota, ekspr. velike li sramote!; puknula je bruka, bit će bruke osramoćen sam (je, jesu)]… …   Hrvatski jezični portal