Bruegel


Bruegel
Bruegel (izg. brȏjgl)
DEFINICIJA
1. Jan (zvan Cvjetni) (1568—1625), flamanski slikar, sin Pietera st., cijenjen kao slikar cvijeća, mrtvih priroda i krajobraza
2. Pieter, St. (1525—1569), veliki flamanski slikar 16. st., posebno se ističe krajobrazima i živopisnim scenama iz života seljaka, snažno utjecao na razvoj flamanskog slikarstva i na hrv. naivno slikarstvo (Seljačka svadba, Lovci u snijegu)

Hrvatski jezični portal. 2014.