zastarjelica


zastarjelica
zàstarjelica ž
DEFINICIJA
lingv. riječ koja se više ne upotrebljava (npr. zaman, nahvao, hvoja); arhaizam
ETIMOLOGIJA
vidi zastara

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • zàstarjelica — ž lingv. riječ koja se više ne upotrebljava (npr. zaman, nahvao, hvoja); arhaizam …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • arhaìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 1. {{001f}}lingv. riječ, oblik riječi ili veza riječi koja se osjeća kao starija ili koja odiše starinom; zastarjelica 2. {{001f}}ono što nije više u upotrebi 3. {{001f}}povođenje za zastarjelim oblicima kulture, običajima itd …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • arhaizam — arhaìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA 1. lingv. riječ, oblik riječi ili veza riječi koja se osjeća kao starija ili koja odiše starinom; zastarjelica 2. ono što nije više u upotrebi 3. povođenje za zastarjelim oblicima kulture, običajima… …   Hrvatski jezični portal