zekat


zekat
zèkāt (zèćāt) m <G zekáta>
DEFINICIJA
isl. milodar koji musliman kao vjersku dužnost daje jednom godišnje; novac se dijeli u dobrotvorne svrhe (u Saudijskoj Arabiji i danas obavezan)
ETIMOLOGIJA
tur. zekat ← arap. zäkā (t): pročišćenje

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • zekât — is., din b., Ar. zekāt Müslümanlıkta, zenginlerin sahip olduğu mal ve paranın kırkta birinin dağıtılmasını öngören İslamın beş şartından biri Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller zekât vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ZEKÂT — Nisab miktarı mala, paraya sahib olan Müslümanın kırkta birini fakirlere sadaka vermesi ve bu verilen sadaka. Ziyadeleşme, artma. * Temizlik. Taharet. (Bak: Sadaka, Nisab).( $ Bu kelâmın mâkabliyle nazmını icab ettiren münasebet ise: Namaz $ Yani …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Zekat el Fitret — Zekat el Fitret, Zekerijjet, Muhammedanische Secten …   Pierer's Universal-Lexikon

  • zekât vermek — Müslümanlıkta, sahip olunan mal ve paranın kırkta birlik payını sadaka olarak dağıtmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zekat keçisi — çok zayıf, çok kötü …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • VÜCUB-U ZEKÂT — Zekâtın vacib, şart oluşu. * Verilmesi Allah tarafından emredilmiş olan zekât …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • NİSAB — Zekât ölçüsü, ölçü miktarı. * Üzerine zekât verilmesi farz olan mal miktarı. * Asıl, esas. Sermaye mal. Derece, had. * Fık: Altının nisabı: 20 miskal; gümüşünki 200 dirhem (yani 600 gram); koyun ile keçinin 40 adet; sığır, manda 30; ve devenin… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • VİRAT — Zekât vermek korkusundan hile edip bir yere toplanmış koyunlarını ayırıp dağıtmak veya perâkende koyunlarını bir yere toplamak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ZEKEVAT — (Zekât. C.) Zekâtlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BEYTÜLMAL — (Beyt ül mâl) İlk defa Hz. Muhammed (A.S.M.) tarafından kurulan ve gelir kaynaklarıyla sarfiyat yerleri şer î olarak tayin edilmiş İslâm devletinin mâliye hazinesi.Gelir kaynakları: 1 Zekât ve sadakalar. 2 Ganimetler. 3 Fey=Zekât ve ganimet… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük