brijaći


brijaći
brìjāćī prid.
DEFINICIJA
koji služi za brijanje [brijaći pribor; brijaći aparat]
ETIMOLOGIJA
vidi brijati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • brìjāćī — prid. koji služi za brijanje [∼ pribor; ∼ aparat] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • príbor — m 1. {{001f}}pomagala koja služe za određenu svrhu [brijaći ∼; ∼ za jelo] 2. {{001f}}potrepštine koje služe za održavanje ili različito funkcioniranje čega [∼ za pušku] 3. {{001f}}sporedni materijal koji se obrađuje uz glavni [∼ za odijelo;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pribor — príbor m DEFINICIJA 1. pomagala koja služe za određenu svrhu [brijaći pribor; pribor za jelo] 2. potrepštine koje služe za održavanje ili različito funkcioniranje čega [pribor za pušku] 3. sporedni materijal koji se obrađuje uz glavni [pribor za… …   Hrvatski jezični portal