ušaltati


ušaltati
ùšaltati svrš. <prez. -ām, pril. pr. -āvši, prid. trp. ùšaltān>
DEFINICIJA
reg.
1. ukopčati, uključiti, spojiti, uklopiti
2. (se) pren. uklopiti se (u neku sredinu), uključiti se (u neki posao), pristupiti (nekom društvu); prilagoditi se (nekoj situaciji i sl.)
ETIMOLOGIJA
u- + njem. (ein)schalten

Hrvatski jezični portal. 2014.