ukinuti


ukinuti
ùkinuti (što) svrš. <prez. ùkinēm, pril. pr. -ūvši, prid. trp. ùkinūt, gl. im. ukinúće>
DEFINICIJA
učiniti da što prestane postojati ili djelovati (ustanova, uredba, zakon, ugovor)
ETIMOLOGIJA
u- + v. kidati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • ùkinuti — (što) svrš. 〈prez. ùkinēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. ùkinūt〉 učiniti da što prestane postojati ili djelovati (ustanova, uredba, zakon, ugovor) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ukidati — ukídati (što) nesvrš. <prez. ùkīdām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. ukinuti ETIMOLOGIJA vidi ukinuti …   Hrvatski jezični portal

  • ukinuće — ukinúće sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. ukinuti 2. službeno obustavljanje važnosti čega; dokinuće, ukidanje ETIMOLOGIJA vidi ukinuti …   Hrvatski jezični portal

  • abrogírati — (što) dv. 〈prez. abrògīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 izrijekom ukinuti/ukidati pravni postupak prilikom donošenja novih odredbi, opr. derogirati ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • derogírati — (što) dv. 〈prez. derògīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. derògīrān, gl. im. ānje〉 pravn. prešutno ukinuti/ukidati, obesnažiti, staviti/stavljati izvan snage neki zakon, propis ili običaj donošenjem drugoga zakona ili propisa čiji… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fàlānga — ž 1. {{001f}}vojn. pov. zbijeni red bojnih pješaka u staroj Grčkoj 2. {{001f}}pov. sociol. utopističko udruženje prema kojem treba ukinuti suprotnost između grada i sela 3. {{001f}}(Falanga) fašistički politički pokret u Španjolskoj osnovan 1933… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • liberalizírati — (što) dv. 〈prez. liberalìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. liberalìzīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(u)činiti liberalnim, slobodoumnim, dati/davati veću slobodu mišljenja, organiziranja i privatnih inicijativa 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • likvidírati — (što, koga) dv. 〈prez. likvìdīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. likvìdīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}prekinuti/prekidati djelatnost; ukinuti/ukidati, dokinuti/dokidati [∼ poduzeće] 2. {{001f}}(iz)vršiti obračun 3. {{001f}}pren.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • opòzvati — (koga, što) svrš. 〈prez. opozòvēm, pril. pr. āvši, prid. trp. ȍpozvān〉 1. {{001f}}smijeniti koga s funkcije 2. {{001f}}poništiti, ukinuti, dokinuti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • raspùstiti — svrš. 〈prez. ràspustīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ràspušten〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}odobriti razlaz, pustiti da se raziđu oni koji su bili na okupu prema disciplini, propisu i sl. (đaci, vojnici) b. {{001f}}donijeti odluku o prestanku …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.