ubehutiti


ubehutiti
ubehútiti se svrš. <prez. ubèhūtīm se, pril. pr. -īvši se, prid. trp. ubèhūćen>
DEFINICIJA
reg.
1. doći u stanje smirenosti, smiriti se, utajiti se, pritajiti se
2. onesvijestiti se
ETIMOLOGIJA
u- + tur. bīhūd: onesviješten ← perz. bīhūd: izvan sebe

Hrvatski jezični portal. 2014.