upecati


upecati
ùpecati (se) svrš. <prez. -ām (se), pril. pr. -āvši (se), prid. trp. ùpecān>
DEFINICIJA
1. (što) uhvatiti, uloviti ribu pecajući, uloviti udicom
2. (koga) pren. a. uhvatiti koga u zamku; prevariti, nadmudriti b. žarg. vještinom zadobiti bračnog druga
3. (se) razg. biti obmanut; prevariti se
ETIMOLOGIJA
u- + v. pecati

Hrvatski jezični portal. 2014.