tonus


tonus
tónus m
DEFINICIJA
1. napetost, ob. opće raspoloženje ili ugođaj u nekom društvu, javnosti ili zatvorenom krugu [visoki/niski tonus]
2. fiziol. normalni stupanj pobuđenosti živoga tkiva [mišićni tonus]
3. glazb. a. naziv za ljestvicu u sustavu starih grčkih ljestvica i starih crkvenih modusa b. u srednjovjekovnoj teoriji naziv za cijeli stupanj c. recitativno-melodijski obrazac po kojemu se pjevaju stihovi određenog psalma
ETIMOLOGIJA
nlat. tonus ← lat.grč. tónos: napetost

Hrvatski jezični portal. 2014.