bond


bond
bȍnd m <N mn -ovi>
DEFINICIJA
bank. zadužnica, obveznica
ETIMOLOGIJA
engl.

Hrvatski jezični portal. 2014.

: