trijem


trijem
trijȇm m <N mn trijémovi>
DEFINICIJA
natkriven prostor kojemu jednu uzdužnu stranu čini zatvoreni zid, a drugu niz stupova koji nose krovnu konstrukciju; portik
ETIMOLOGIJA
prasl. *termъ (stsl. trěmъ, strus. teremъ, slov. trem) ← ? grč. téremnon: odaja

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • trijêm — m 〈N mn trijémovi〉 natkriven prostor kojemu jednu uzdužnu stranu čini zatvoreni zid, a drugu niz stupova koji nose krovnu konstrukciju; portik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šétnica — ž knjiš. trijem koji služi za šetnju (npr. u samostanima, u gradovima mediteranskog tipa); trijem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šetnica — šétnica ž DEFINICIJA knjiš. trijem koji služi za šetnju (npr. u samostanima, u gradovima mediteranskog tipa); trijem ETIMOLOGIJA vidi šetati …   Hrvatski jezični portal

  • ksist — ksȉst m <N mn ovi> DEFINICIJA pov. 1. u starogrčkim gimnazijima, pokriven trijem u kojem su atleti vježbali za hladnih dana 2. u starom Rimu, natkriven trijem kojim se šetalo i učeno raspravljalo ETIMOLOGIJA grč. ksystón …   Hrvatski jezični portal

  • Kutina — is a small city in central Croatia, the largest settlement in the hilly region of Moslavina, in the Sisak Moslavina county. The town proper has a population of 14,814 (2001), while the total municipality population is 24,597.The settlement of… …   Wikipedia

  • arkáda — arkád|a ž 1. {{001f}}〈mn〉 arhit. a. {{001f}}otvoreni trijem sa stupovima koji su povezani lukovima b. {{001f}}(Arkade) popularni naziv za prednji dio zagrebačkoga groblja Mirogoja [»Počivat će na kraju groblja,/Daleko od ∼a« D. Cesarić] 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • divanàna — (divanhàna) ž 〈G mn divanánā〉 reg. 1. {{001f}}arhit. veća prostorija u kućama orijentalne gradnje za boravak, razgovor i pušenje 2. {{001f}}lokal. natkriveni dio balkona na jednom zidu pročelja ili oko cijele drvene kuće domaće gradnje; trijem ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kolonáda — (kolònāda) ž arhit. trijem sa stupovima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lȍđa — ž 〈G mn lôđā〉 arhit. 1. {{001f}}prizemni poluotvoren trijem s vidikom na jednu, dvije ili tri strane [gradska ∼]; loža 2. {{001f}}otvoren natkriven prostor na pročelju zgrade, balkon zatvorenih bočnih strana ✧ {{001f}}tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pàsāž — m 〈G pasáža, N mn pasáži, G pasážā〉 1. {{001f}}prolaz 2. {{001f}}natkrivena ulica, pokriven trijem s trgovinama na jednoj i drugoj strani ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika