-term


-term
-term, -terma, -termalan, -terman, -terme, -termički, -termija, -termijski, -termika
DEFINICIJA
kao drugi dio riječi označava ono što se odnosi na toplinu [homeoterman; heterotermijski]
ETIMOLOGIJA
grč. thermós: topao; thérmē: toplina

Hrvatski jezični portal. 2014.