teleautografija


teleautografija
teleautogràfija ž
DEFINICIJA
tehn. prijenos putem teleautografa
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.