Temistoklo


Temistoklo
Temìstoklo (o.525—o.460. pr. Kr.)
DEFINICIJA
atenski vojskovođa i državnik koji je nagovorio Atenjane da izgrade jaku mornaricu i tako ih spasio od perzijskog osvajanja (potukao Perzijance u moreuzu kod Salamine 480. pr. Kr.); devet godina kasnije Spartanci ga optužili da šuruje s Perzijancima, pa su ga Atenjani ostrakizmom, v. prognali iz grada; našao utočište kod svojih bivših neprijatelja na dvoru perzijskog kralja

Hrvatski jezični portal. 2014.