ticati


ticati
tícati nesvrš. <prez. tȋčēm, imp. tíči, pril. sad. tíčȗći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. (što), v. taknuti
2. (se koga, čega) odnositi se na što
FRAZEOLOGIJA
ne tiče me se nije me briga, nije mi važno;
što se mene tiče... (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili u vlastitom izlaganju) ako se o meni radi, kako ja sudim, ja bih rekao, koliko je do mene, meni je svejedno, nemam ništa protiv [[i]A: Da odemo danas malo do grada? B: Što se mene tiče, možemo[/i]];
što (šta) te se tiče (ne tiče me se itd.) (u dijaloškoj situaciji) 1. grubo rečeno nekome da ne pita ono što pita [[i]A: Što će ti ta letva B: Što te se tiče[/i]] 2. baš te briga, nemoj se opterećivati time [ti si posao obavio i što (šta) te se tiče];
što se tiče toga (onoga itd.) za vezivanje s prethodno izrečenim tekstom i kao uvod u daljnji tekst ili u zaključak
ETIMOLOGIJA
prasl. *tykati (sę): dodirivati (se) (rus. týkat', polj. tykać się) ≃ stvnjem. duhen: pritiskati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • tícati — (što, se koga/čega) nesvrš. 〈prez. tîčēm (se), imp. tíči (se), pril. sad. tíčȗći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što), {{c=1}}v. {{ref}}taknuti{{/ref}} 2. {{001f}}(se koga, čega) odnositi se na što ⃞ {{001f}}ne tiče me se nije me briga, nije mi važno; …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tičáti — ím nedov. (á í) 1. s prislovnim določilom biti, nahajati se kje zataknjen, zapičen, obdan od česa: ključ tiči v ključavnici; v zidu tičijo krogle; bodica mu je tičala v prstu / tičal je do pasu v snegu / med cvetjem je tičal bel listek // biti,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dírati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. dîrām, pril. sad. ajūćī, prid. trp. dîrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}dodirivati prstima; ticati, doticati se čega 2. {{001f}}osvrtati se u razgovoru 3. {{001f}}zadijevati, bockati koga primjedbama 4. {{001f}}izazivati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tangírati — tangíra|ti1 (koga, što) dv. 〈prez. tàngīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}dodirnuti/dodirivati 2. {{001f}}razg. a. {{001f}}odnositi se, ticati se [to je problem koji nas ne ∼] b. {{001f}}meton. nanositi štetu;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vòkālan — vòkāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji se pjeva, koji je određen za pjevanje, koji se izvodi ljudskim glasom 2. {{001f}}koji se odnosi na vokal, samoglasnik [∼na artikulacija]; samoglasni ∆ {{001f}}∼na alternacija fon. prijevoj vokala u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìći — nesvrš. 〈prez. ı̏dēm, pril. sad. ı̏dūći, pril. pr. ı̏šāvši, imp. ìdi, prid. rad. ı̏šao〉 1. {{001f}}(kuda, kamo, komu, s kim, za kim, uz koga, uza što) a. {{001f}}kretati se hodajući; hodati [∼ ulicom] b. {{001f}}kretati se nekim vozilom [∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tangirati — tangírati2 (koga, što) dv. <prez. tàngīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. dodirnuti/dodirivati 2. razg. a. odnositi se, ticati se [to je problem koji nas ne tangira] b. meton. nanijeti/nanositi štetu;… …   Hrvatski jezični portal

  • kas — kȃs m <N mn kȁsovi> DEFINICIJA kretanje konja brže od hoda, a sporije od trka i galopa, istodobno iskoračuju dvije dijametralno suprotne noge ONOMASTIKA pr.: Kàsāč (Osijek, Dubrovnik), Kàsalica (Novska), Kàsalo (420, sred. Dalmacija, I… …   Hrvatski jezični portal

  • kratkoticalci — kratkotícālci m mn <N kratkotícālac, G lca, G mn alācā> DEFINICIJA zool. podred kukaca (Brachycera) iz reda dvokrilaca (kućna muha, vinska mušica) ETIMOLOGIJA kratko + v. ticati, ticalo …   Hrvatski jezični portal

  • kontakt — kòntakt m <G mn kȍntakātā/ kātā> DEFINICIJA 1. dodir, doticaj dvaju tijela ili površina [uspostaviti kontakt] 2. stanje onih koji imaju ili gaje određene veze [ostat ćemo u kontaktu] 3. term. veza dvaju provodnika električne struje; spoj… …   Hrvatski jezični portal