statički

statički
stàtički pril.
DEFINICIJA
kao statičar, na način statičara
ETIMOLOGIJA
vidi statičan

Hrvatski jezični portal. 2014.

См. также в других словарях:

  • statički — stàtičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na statiku [statički proračun] SINTAGMA statički elektricitet tehn. energija u obliku nepokretnog električnog naboja, npr. u kondenzatoru, olujnom oblaku i sl.; statički organi anat. organi osjeta za… …   Hrvatski jezični portal

  • stàtički — pril. kao statičar, na način statičara …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stàtičkī — prid. koji se odnosi na statiku [∼ proračun] ∆ {{001f}}∼ elektricitet tehn. energija u obliku nepokretnog električnog naboja, npr. u kondenzatoru, olujnom oblaku i sl.; ∼ organi anat. organi osjeta za položaj tijela u prostoru (u kralješnjaka… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • МОМЕНТ СТАТИЧЕСКИЙ — интегральная мера асимметричности площади плоской фигуры по отношению к оси, лежащей в её плоскости (Болгарский язык; Български) статически момент (Чешский язык; Čeština) statický moment (Немецкий язык; Deutsch) statisches Moment (Венгерский… …   Строительный словарь

  • СИСТЕМА СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМАЯ — конструктивная система, количество наложенных связей в которой превышает число уравнений статического равновесия (Болгарский язык; Български) статически неопределима система (Чешский язык; Čeština) staticky neurčitá soustava (Немецкий язык;… …   Строительный словарь

  • СИСТЕМА СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМАЯ — конструктивная система, количество наложенных связей в которой равно числу уравнений статического равновесия (Болгарский язык; Български) статически определима система (Чешский язык; Čeština) staticky určitá soustava (Немецкий язык; Deutsch)… …   Строительный словарь

  • elektricìtēt — m 〈G elektricitéta〉 1. {{001f}}fiz. skupno ime za sve pojave vezane uz električnu struju, električne naboje i električna polja 2. {{001f}}pren. emocionalno uzbuđenje ili napetost [atmosfera nabijena ∼om] ∆ {{001f}}statički ∼ fiz. električni naboj …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mòment — (mòmenat, momȅnt) m 〈G mn nātā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}kratak interval; tren, trenutak, čas b. {{001f}}poseban trenutak u vremenu, naročito u sadašnjosti [u ovom ∼u važno je biti priseban] 2. {{001f}}a. {{001f}}izdvojeni dio čega što se zbiva,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • transfòrmātor — (transformȃtor) m 1. {{001f}}onaj koji transformira; pretvarač, pretvornik, opsjenar 2. {{001f}}tehn. statički pretvarač napona i jakosti izmjenične električne struje korištenjem elektromagnetske indukcije …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • usmjerìvāč — m 〈G usmjeriváča〉 1. {{001f}}onaj koji usmjeruje, određuje smjer 2. {{001f}}〈mn〉 tehn. statički pretvarači vrsta i svojstava električne struje izravnom pretvorbom s pomoću električnih ventila (dijele se na izmjenjivače, mjenjače i ispravljače) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»