tirada


tirada
tiráda ž
DEFINICIJA
1. slijed izgovorenih riječi ili rečenica koje razvijaju istu osnovnu misao varirajući je na različite načine
2. razvučeno pričanje, ob. u povišenu tonu
3. mnogo riječi koje malo kazuju
ETIMOLOGIJA
fr. tirade: rastezanje, potezanje ← tal. tirata

Hrvatski jezični portal. 2014.