visjeti


visjeti
vȉsjeti (vȉsiti) (Ø) nesvrš. <prez. vȉsīm, pril. sad. vȉsēći, gl. im. vȉšēnje>
DEFINICIJA
1. pružati se, prostirati se svojom masom nadolje pričvršćen o jednoj ili o više čvrstih točaka
2. pren. biti neraspoložen, tmuran
3. (nad kim, čim) a. nadnositi se nad nešto, biti nagnut nad čim b. dosađivati komu, kontrolirati koga, stalno biti prisutan
4. razg. zadržavati se gdje, čekati
5. pejor. ovisiti o kome ili čemu [visjeti kome o vratu biti komu na teret]
6. (komu što, komu koliko) žarg. a. ostvariti jednak broj bodova, koji se, ob. prenose u drugo dijeljenje (u belotu) b. dugovati u novcu [visim ti 100 kuna = dužan sam ti]
FRAZEOLOGIJA
nešto visi u zraku nešto se naslućuje, nešto će se dogoditi;
noge mu (mi, ti itd.) vise gotov je, stradao je, propao je [posljednji su u ligi i noge im vise = ispast će iz lige] (slika obješenjaka);
to još visi nije riješeno;
vise mu noge pren. propao je, mogao bi propasti;
visi kao luster razg. pred samom je propašću;
visi mu mač nad glavom prijeti mu opasnost;
visi o koncu, na niti, na dlaci u opasnosti je, može lako propasti;
visjeti kome nad glavom nadgledati koga, paziti na koga, kontrolirati;
visjeti kome o vratu biti komu na teret
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. visěti (rus. visét', polj. wisieć)

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • vješati — vjȅšati nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (koga, što) stavljati što da visi; izvješavati 2. (koga) izvršavati smrtnu kaznu vješanjem 3. (se) a. hvatati se za neki predmet i visjeti niz njega ili ispod njega b …   Hrvatski jezični portal

  • mlȍhavo — pril. na mlohav način; opušteno, bez snage [∼ visjeti] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nàdviti se — (nad koga, nad što) svrš. 〈prez. nȁdvijēm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. nadvìjen〉 1. {{001f}}a. {{001f}}nagnuti se nad nekog ili nešto što je niže, naći se iznad nekog ili nečeg, stajati ili visjeti iznad b. {{001f}}pren. prijetiti 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nît — ž 〈G i, I i〉 1. {{001f}}nešto što je tanko i po izgledu kao konac 2. {{001f}}pren. neprekinut slijed čega, nešto što se potanko može pratiti kako teče, razvija i sl. [izgubiti ∼] 3. {{001f}}inform. nezavisni skup naredbi koji se samostalno… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vjȅšati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, što) stavljati što da visi; izvješavati 2. {{001f}}(koga) izvršavati smrtnu kaznu vješanjem 3. {{001f}}(se) a. {{001f}}hvatati se za neki predmet i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zrȃk — zrȃk1 m 1. {{001f}}meteor. smjesa plinova od koje se sastoji plinovit omotač Zemlje (otprilike 78% dušika, 21% kisika i dr.) 2. {{001f}}meton. a. {{001f}}slobodan, otvoren prostor; priroda [idemo na ∼] b. {{001f}}slobodan prostor iznad tla… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skoba — skȍba ž <G mn skȏbā/ ī> DEFINICIJA dvokraka ili trokraka kuka na konopu kojom se što dohvaća; mačka, spojnica, kvačica ETIMOLOGIJA prasl. *skoba (rus. skobá, polj. skobel), lit. kabėti: visjeti ≃ skr. skabhnāti: učvršćuje …   Hrvatski jezični portal

  • suvisao — sùvisao prid. <odr. slī> DEFINICIJA 1. koji ima smisao, koji je svrhovit 2. koji ima unutarnji sklad ili koji je usklađen u sebi [suvisla misao; suvisla ideja]; (o mislima, pothvatima, idejama i sl.) [suvisli govor; suvisli tekst]… …   Hrvatski jezični portal

  • litispendincija — litispendíncija ž DEFINICIJA pravn. izraz koji označuje da je parnica o nekoj stvari već u tijeku kod suda ETIMOLOGIJA srlat. litispendentia ≃ lis: parnica, sud + lat. pendere: visjeti …   Hrvatski jezični portal

  • nadviti — nàdviti se (nad koga, nad što) svrš. <prez. nȁdvijēm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. nadvìjen> DEFINICIJA 1. a. nagnuti se nad nekog ili nešto što je niže, naći se iznad nekog ili nečeg, stajati ili visjeti iznad b. pren. prijetiti 2.… …   Hrvatski jezični portal