vicblat


vicblat
vȉcblat m
DEFINICIJA
zast. humorističke novine, šaljivi list, novine koje donose viceve, šaljive tekstove i karikature
FRAZEOLOGIJA
pijanac iz vicblata pijanac kako se crtao s bocom pića u džepu, često oslonjen na rasvjetni stup kad štuca »hik«;
žena iz vicblata djevojka kakva se crtala u humorističkim novinama, najviše u dvadesetim i tridesetim godinama 20. stoljeća (bujnih grudi, jakih bokova i listova)
ETIMOLOGIJA
njem. Witzblatt

Hrvatski jezični portal. 2014.