vigorozan


vigorozan
vȉgorōzan prid. <odr. -znī>
DEFINICIJA
koji je pun životne snage; vitalan, jak, čvrst, snažan
ETIMOLOGIJA
srlat. vigorosus ← lat. vigor: životna snaga

Hrvatski jezični portal. 2014.