-agog


-agog
-agog, -agogički, -agogija
DEFINICIJA
kao drugi dio riječi znači vođenje, vođa, koji vodi, vodstvo [demagog; pedagogija]
ETIMOLOGIJA
grč. -agog: vođa; -agoikos: koji vodi; -agógos: koji je vođen; ágeín: voditi

Hrvatski jezični portal. 2014.