viteški


viteški
vȉtēškī prid.
DEFINICIJA
1. koji se odnosi na vitezove
2. koji se odnosi na Vitez
SINTAGMA
viteški redovi pov. redovničke zajednice nastale u doba križarskih ratova koje su imale vitešku misiju povezanu s pravilima redovničkog života (npr. ivanovci, templari, Red podvezice, Teutonski red i dr.);
viteški roman knjiž. pov. prozna ili stihovna vrsta koja veliča viteško herojstvo i zgode (npr. »Roman o Eneji«, »Rumanac trojski«, »Aleksandrida« i dr. srednjovjekovni romani)
ETIMOLOGIJA
vidi vitez

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • viteški — vȉtēški pril. DEFINICIJA na viteški način, plemenito ETIMOLOGIJA vidi vitez …   Hrvatski jezični portal

  • víteški — a o prid. (ȋ) 1. nanašajoč se na viteze: viteški meč, oklep / viteška vzgoja / viteška vojska ♦ lit. viteški roman v visokem srednjem veku pripovedno delo v verzih ali prozi, ki podaja idealizirano podobo viteškega življenja, vitezov; od 16.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • nȅvitēški — pril. na neviteški način; kukavički, podlo, nečasno, opr. viteški …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅvitēškī — prid. koji se odnosi na onoga koji po ponašanju nije vitez, koji nije častan i nema željena dobra svojstva …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • maltéški — a o prid. (ẹ̑) v zvezah: film. malteški križ vrtljiva zaslonka v kinoprojektorju ali snemalni kameri; rel. malteški križ križ z zarezami na koncu krakov; malteški viteški red viteški red, ki se ukvarja zlasti s strežbo bolnikov …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • réd — a m, sedmi in deseti pomen mn. redóvi in rédi; osmi in deveti pomen mn. redóvi (ẹ̑) 1. stanje, ko je (vsaka) stvar na mestu, v položaju, kot mora biti, kot je koristno: red na mizi, v sobi je vzoren / dati, spraviti svoje stvari v red urediti,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • víteštvo — a s (ȋ) 1. v srednjem veku viteški sloj: vzpon in propad viteštva / redko zbiranje viteštva za pohod vitezov 2. v nekaterih deželah viteški naslov: kraljica mu je podelila viteštvo 3. knjiž. plemenitost, velikodušnost: občudovali so njegovo… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Dragan Kekić — Birth name Dragan Kekić Also known as Andy Born September 2, 1988(1988 09 02) Origin Banja Luka, SFR Yugoslavia …   Wikipedia

  • Miholjanec —   Village   Country  Croatia Region County …   Wikipedia

  • Челебич, Гойко — Гойко Челебич (Гоjко Челебић / Gojko Čelebić) (31 января 1958)  черногорский писатель и дипломат. Челебич родился в Подгорице, в Черногории (раньше  Социалистическая Федеративная Республика Югославия). Среднюю школу он закончил в Цетине …   Википедия