agnostički


agnostički
agnòstičkī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na agnostike i agnosticizam
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • agnòstičkī — prid. koji se odnosi na agnostike i agnosticizam …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika