vizir


vizir
vìzīr m <G vizíra>
DEFINICIJA
1. pov. pokretni rešetkasti dio kacige koji se spušta na lice; obrazina
2. [i] (+ potenc.)[/i] pren. ono što je namijenjeno usmjerivanju pogleda u odnosima optičke prirode (zaštitna mrežica za lice kod mačevalaca, usmjerivač objektiva na predmet pri fotografiranju, sprava za mjerenje šupljih predmeta, vanjski dio oplate na pramcu broda itd.)
ETIMOLOGIJA
njem. Visier ← fr. visière

Hrvatski jezični portal. 2014.