standby


standby
standby [b] (II)[/b] (izg. stèndbaj) prid.
DEFINICIJA
1. koji čeka na slobodno mjesto u avionu [standby putnik]
2. koji se nalazi u rezervi, može se odmah iskoristiti [standby posao]
SINTAGMA
standby aranžman ekon. odnos u kojem banka kontinuirano prati financijsko stanje svoga komitenta i po potrebi reagira davanjem novih kredita ili odgodom plaćanja glavnice ili kamata;
standby kredit bank. rezervirani novac u banci koji po potrebi zajmoprimac može, ali ne mora povući
ETIMOLOGIJA
vidi standby [b] (I)[/b]

Hrvatski jezični portal. 2014.