determinant


determinant
determìnant m <G mn -nātā>
DEFINICIJA
gram. oznaka, sastavnica imenske sintagme koja se odnosi na imenicu, o njoj ovisi, tj. pobliže je označuje (kao vrsta riječi to su posebice član, pridjev, posesiv, demonstrativ, broj)
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.