delikvescencija


delikvescencija
delikvescèncija ž
DEFINICIJA
kem. apsorpcija vodene pare iz zraka koju apsorbiraju hidratne soli jer je parcijalni tlak vodene pare u zraku veći od istoga tlaka u hidratnoj soli, opr. eflorescencija
ETIMOLOGIJA
de- + lat. liquescere: topiti

Hrvatski jezični portal. 2014.