čistost


čistost
čȉstōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
svojstvo nematerijalnih činjenica: stanje bez neželjenih primjesa; čistota
ETIMOLOGIJA
vidi čist

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • čístost — i ž (ȋ) lastnost, značilnost čistega: a) duševna, moralna, nravna čistost / dekliška čistost nedolžnost / nihče ne dvomi o čistosti njegovih namenov b) sortna čistost krompirja; čistost pasme / skrbeti za čistost jezika / čistost umetniškega… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • čistòta — ž ekspr., {{c=1}}v. {{ref}}čistost{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • čistota — čistòta ž DEFINICIJA ekspr., v. čistost ETIMOLOGIJA vidi čist …   Hrvatski jezični portal

  • bistrína — e ž (í) 1. hitro in pravilno mišljenje: sedaj je treba zbranosti in bistrine; v bistrini mu ni kos / njegov obraz ni razodeval posebne bistrine bistroumnosti / odlikuje ga nenavadna bistrina duha prodornost 2. knjiž. prozornost, čistost: bistrina …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • čistôta — e ž (ó) 1. količina, odstotek določene osnovne sestavine: določati čistoto semen; čistota kemikalij; čistota vlaken; kvocient čistote 2. zastar. čistost: čistota jezika / čistota oblike 3. zastar. čistoča: čistota perila …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • čistúnstvo — a s (ȗ) slabš. 1. pretirana skrb za moralno, idejno čistost: dogmatsko, moralno čistunstvo 2. pretirano prizadevanje za čist jezik, zlasti z izločanjem tujih prvin; purizem: čistunstvo nekaterih jezikoslovcev / jezikovno čistunstvo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • devíški — a o prid. (ȋ) 1. nanašajoč se na device: ostala je deviška; deviško telo / deviška čast; deviška čistost, sramežljivost / nevesta je imela na glavi bel deviški venec ♦ anat. deviška kožica kožna guba ob vhodu v nožnico; himen; biol. deviška… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kalíti — 1 ím nedov. (ȋ í) 1. delati kaj kalno, motno: race kalijo vodo v potoku / blatna usedlina je kalila tekočino / knjiž. neba ni kalil noben oblak; pren. strah jim kali razsodnost ∙ ekspr. s svojimi nauki jim kali vodo povzroča zmedo, nejasnost 2.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kristálen — lna o prid. (ȃ) 1. nanašajoč se na kristal: a) veliki kristalni skupki; kristalna snov / kristalna oblika, ploskev / kristalna struktura / kristalni sladkor b) kristalna gora / čudovita kristalna palača c) v omari so se svetili kristalni… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kultúra — e ž (ȗ) 1. skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjanja: raziskovati stare kulture; spomeniki izumrlih kultur; stičišče dveh kultur; antična, srednjeveška kultura; evropska, orientalska kultura; gotska …   Slovar slovenskega knjižnega jezika